Russia Ex-Proof Explosion Certificate

Certificat de explozie antiex pentru Rusia

Echipament antideflagrant (protejat la explozie)

Produs rezistent la explozie Este obișnuit în multe industrii să lucreze cu materiale combustibile, combustibile și explozive, cum ar fi petrol, produse petroliere, produse chimice, GPL, gaze naturale, mine de cărbune, lifturi de cereale, fabrici de zahăr, fabrici de lemn și mobilă , cuptoare de pâine și fabrici a Apare atmosferă explozivă în cazuri precum lucrări sau defecțiuni și lucrări de întreținere (din cauza gazelor, prafului sau vaporilor de substanțe combustibile). Scânteile și arcurile de la dispozitivele electronice pun în pericol aceste medii și provoacă explozii.

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de protecție împotriva exploziei sunt următoarele:

  • Informații despre producător
  • reprezentant al organizației care efectuează acțiunea producătorului
  • Informații tehnice despre produs
  • Ghidul utilizatorului produsului, Pașaportul produsului
  • Desene tehnice, scheme de produs
  • Copie a certificatului de protecție împotriva exploziilor din țara de producție (dacă există)
  • Exemplu de testare

  • Certificatul de non-explozie este creat într-o formă specială.