EAC Red Letter

Scrisoare roșie EAC

Scrisoare de refuz (Scrisoare de concediere) Răspuns oficial din partea organizațiilor relevante, de ex. B. Rosstandart (Centrul de Standardizare, Metrologie și Certificare) care conține legislație care să indice că produsul nu este supus unei certificări obligatorii. Scrisoarea trebuie să includă informații care să ateste că produsul nu se încadrează în clasa de certificare obligatorie. Aceasta înseamnă că o notificare de respingere poate fi emisă numai pentru produsele care nu necesită certificare.

Puteți solicita această scrisoare și de la vamă, clienții pot face și o cerere. Notificarile de respingere cerute de vama trebuie obtinute de la institutiile desemnate de vama si conform standardelor speciale (Centrul de Certificare, Rosstandart etc.). Un certificat opțional poate fi eliberat clienților în locul unei scrisori de respingere, dar este mai scump.

Nu este prescris niciun format de hârtie specific pentru notificările de respingere. Este întocmit numai pe hârtie A4 și poartă ștampila și semnătura instituției relevante. Titularul notificării de respingere poate fi doar o instituție sau o persoană fizică. Toate produsele solicitate pot fi scrise într-o singură scrisoare de respingere.