Russia Ex-Proof Explosion Certificate

Rusya Ex-Proof Patlama Belgesi

Ex-Proof (Explosion Proof) Patlamaya Dayanıklı Ekipmanlar

Ex-Proof ürün Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar.

Rusya Ex-Proof Patlama Tehlikesizliği belgesi– bu belge patlama tehlikesi olan elektrikli ürünlerin Rusya Devleti tarafında uygulanan standart, Norm ve koşulara uygunluğunu kanıtlamaktadır.

Patlama Tehlikesizliği belgesi alımı için gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Üretici bilgileri
  • Üretici tarafından işlem yürütecek kuruluşa Vekâlet
  • Ürünle ilgili teknik bilgiler
  • Ürün kulanım kılavuzu, ürün pasaportu
  • Ürünün teknik çizimleri, şemaları
  • Üretici ülkesinden alınan Patlama Tehlikesizliği sertifikasının kopyası (varsa)
  • Testler için numune

  • Patlama Tehlikesizliği belgesi özel formda hazırlanmaktadır.