Uzbekistan Gost-U Certificate

Özbekistan Gost-U Sertifikası

Özbekistan GOST-U (Özbekistan Ulusal Standardı) Uygunluk Sertifikası:

GOST-U Sertifikası: Yaşam ve sağlık için tehlikeli ürünlerin satışını , ürünlerin kalitesini kontrol etmek ve ürünlerin dünya pazarında rekabet edebilirliğini sağlamak için yerli işletmelerin ve girişimcilerin uluslararası ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğine katılım koşullarını yaratmak ve ürünlerin uygunluğunun belgelendirilmesi Özbekistan’da GOST-U sertifika sistemi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Özbekistan GOST-U Sertifikasının bir diğer önemli nedeni, üreticinin (satıcı, ithalatçı, vb.) Beyan ettiği ürünlerin Özbekistan Kalite standartlarına uygunluğunun onaylanmasıdır

Özbekistan’da gıda, Makina, elektrik- elektronik, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütün ürünleri, gübreler, yiyecek ürünleri gibi ürün gruplarını içeren zorunlu sertifika gerektiren bir ürün listesi bulunmaktadır. Özbekistan’da uygun sertifika (GOST-U) olmaksızın bu tür ürünlerin ithalatı ve kullanımı yasaktır.

Sertifikasyon alanında devlet politikasını Özbekistan’ın ulusal belgelendirme kuruluşu olan Standardizasyon, metroloji ve sertifikasyon kuruluşu(Uzstandart) tarafından düzenlenmektedir. Ajans, sertifika için genel kuralları belirler, düzenlemeler hakkında resmi bilgileri yayınlar, zorunlu sertifikaya tabi ürünlerin listesini belirler.

Özbekistan GOST-U Sertifikasyon sürecinin yürütülmesi akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Özbekistan GOST-U Sertifikası için gerekli Belgeler :

– ürünler hakkında teknik bilgi

– ürün test raporu

Başvurunun ardından, tarafımızdan ; gönderilen belgelerin analizleri yapılır ve başvurunun alınmasından sonra iki gün içinde gerekli olan sertifika tipi ve fiyatlamalar konusunda tarafımızdan bilgilendirilirsiniz.

Özbekistan GOST-U Prosedürü:

Yönetmelikler kapsamında , hijyen, veterinerlik, çevre sağlığı ve çevresel standartların ve gereksinimlerin belgelendirilmesi gibi diğer özel sertifikalar gerektiriyorsa, bu konuda da tarafımızdan bilgilendirilirsiniz.

Ürünlerin sertifikalandırılmasının süresi, bu ürünlere ilişkin yönetmeliklerde belirtilen kontrol ve test şartlarına ve / veya test yöntemlerine ek belgelerin alınma zamanı göz önüne alınarak yapılmalıdır (sağlık sertifikası, veterinerlik kararı ), ancak 15 günü geçmez.

Çürüyebilir ürünlerin (tarımsal ürünler ve gıda ürünleri) belgelendirme süresi, dosyalama günü dahil olmak üzere üç günü geçmez. Özbekistan GOST-U Sertifikasyona ilişkin tüm düzenleyici gerekliliklerin doğrulanması ihtiyacı her durumda belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenecektir. Hijyen sertifikası sürecinde oluşturulan test sonuçları, belge dosyasının bir parçası olarak gerekecektir.

Başvuran ayrıca, Özbekistan Cumhuriyeti akreditasyon sistemi tarafından akredite edilmiş veya onaylanmış yerli veya yabancı test laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen testlerle ilgili belgeler veya tamamlanmış test protokollerini belgelendirme kuruluşuna sunabilir.

Uygunluğun belgelendirilmesi için, özellikle seri üretim için fabrika sahası denetimi gerekebilir. Denetim süreci, eksperlerimiz tarafından yapılır ve onaylanır.

Denetim sonucunda belgelendirme kuruluşu, belgelendirme sürecinin bir parçası olacak fabrika denetimi protokolünü çıkarır. Muayene süresi numune alma tarihinden itibaren 10 gündür.

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerin incelenmesinden sonra tarafımızdan bir uygunluk belgesi verir veya reddeder. Sertifika, Devlet dili ve / veya Rusça dilinde verilecektir. Verilen tüm sertifikalar, Özbekistan Cumhuriyeti ulusal sistem belgesinin Devlet Sicilinde tescil edilecektir. Sertifika, yalnızca kayıt numarası mevcutsa geçerlidir.

İthal ürünlere ilişkin uygunluk belgesi bir defalık teslimat(parti bazında) ve seri üretim olarak – 3 yıl için geçerlidir.

Tarafımızdan Özbekistan GOST-U uygunluk belgesinin verilmesi imalatçısına uygunluk belgesini ve uygunluk işaretini kullanma hakkını verir.

Verilen uygunluk belgesi, ithalat için sevkiyat dosyasının bir parçası olacaktır. Uygunluk belgesi orijinal veya bir kopya olarak imzalanabilir ve sertifika sahibi veya sertifika düzenleyen makam tarafından damgalanabilir. Ayrıca, noter tarafından yasalaştırılmış kopyaları da kullanılabilir.

Ürünün özelliklerini etkileyebilecek ürün tasarımında (kompozisyonda) veya üretim teknolojisinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Üretici şirket bu durumu tarafımıza bildirmelidir.

Uygunluk belgesi verildikten sonra belgelendirme kuruluşunun yılda en az bir kez sertifikalı ürünlerin denetim ,kontrol testini gerçekleştirerek sertifikalardaki gerekliliklere uygunluğunun düzenli olarak teyit edilmesi zorunluluğunu da bilmek önemlidir.

ÖZBEKİSTAN HENUZ GUMRUK BİRLİGİ (EAC) KAPSAMİNDA DEGİL.