Ukraine Fire Certificate

Ukrayna Yangın Belgesi

Ukr SEPRO Yangın belgesi: Ukr SEPRO Yangın belgesi ürünlerin, Ukrayna yangın şartlarına uygunluk durumunu ispatlamaktadır. Yangın şartlarına uygunluk belgesini hizmetlerin ve ürünlerin Ukrayna yangın normlarına uygunluğunu kanıtlamak için Ukrayna İç İşleri Bakanlığına bağlı MNS yangın birimleri nezdinde temin edilmektedir. Yangın belgesi belgelendirme merkezleri kesin bir suret ile MNS nezdinde yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Yangın belgesi belirli ürünler adına sahip olunması zorunlu olmasının yanı sıra bu belge talep üzerine de alınabilmektedir.

Yangın belgesi süre bakımından Ukr SEPRO belgesi gibi 3 türü bulunmaktadır.

Bir seferlik, proje ve parti türünde Ukrayna Yangın belgesi Belirli bir proje için, dış ülkeler satılacak ürünlere, bir seferlik (belirli parti yada kontrat şeklinde ürünler adına). Bu şekildeki hususlarda Ukrayna devletinde belirli bir alıcı bulunmalıdır, Yangın belgesini üretici yada satıcı kuruluşun kendi için satın alabilmesinin yanı sıra Ukrayna sınırları için yer alan alıcı firma da alım anlaşması yada faturaları göstererek kendi için alımda bulunabilir. Bu tarz yangın belgelerini yalnızca Belgede ismi olan kuruluşlar uygulayabilir. Proje türünde temin edilen Yangın belgeleri yalnızca belirli proje adına ulaştırılan ürünlere geçerli olmak ile birlikte projenin sona ermesi ile geçerliği de tamamlanmaktadır. Bir seferlik, parti türünde ki Yangın belgeleri de gerçekleştirilen ihracatın ardından geçerliliği sona ermektedir.

Bir seferlik, proje ve parti türünde Ukrayna Yangın belgesi Belirli bir proje için, dış ülkeler satılacak ürünlere, bir seferlik (belirli parti yada kontrat şeklinde ürünler adına). Bu şekildeki hususlarda Ukrayna devletinde belirli bir alıcı bulunmalıdır, Yangın belgesini üretici yada satıcı kuruluşun kendi için satın alabilmesinin yanı sıra Ukrayna sınırları için yer alan alıcı firma da alım anlaşması yada faturaları göstererek kendi için alımda bulunabilir. Bu tarz yangın belgelerini yalnızca Belgede ismi olan kuruluşlar uygulayabilir. Proje türünde temin edilen Yangın belgeleri yalnızca belirli proje adına ulaştırılan ürünlere geçerli olmak ile birlikte projenin sona ermesi ile geçerliği de tamamlanmaktadır. Bir seferlik, parti türünde ki Yangın belgeleri de gerçekleştirilen ihracatın ardından geçerliliği sona ermektedir.

1 yıllık seri üretim Ukrayna Yangın belgesi:1 yıllık seri üretim belgelendirmede Ukrayna da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. 1 yıllık zorunlu Yangın belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde Ukrayna da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Ukrayna bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir.

3 yıllık seri üretim Ukrayna Yangın belgesi: 3 yıllık seri üretim Yangın belgelendirmede de Ukrayna da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. Yangın belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içinde Ukrayna da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Ukrayna bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir.