İSO Certificate

İSO BELGESİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 , kalite yönetim sistemleri içinde uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, hem üretim hem de hizmet sektörü için uygulanabilirdir. Bu standarda göre onaylanmış kuruluşlar, temel ve sağlam bir kalite yönetim sistemi platformu tarafından desteklenen bir iş operasyonunun kanıtlarını yansıtmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi size ne fayda sağlar?

Sürekli ve sapma olmadan hizmet veya ürün sağlayabilen kuruluşlar ancak iş sürekliliğini sağlayabilir. Bu standardın şartlara uymak, bunu yapabileceğinizi gösterebilmeniz anlamına gelir.

Özünde, etkin bir Kalite Yönetim Sistemine sahip kuruluşlar tipik olarak müşteri beklentilerini etkili bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olmayan bir kuruluştan daha iyi karşılayacaktır

Sertifikanın başka faydaları var mı?

Hizmet ve ürün performansının tutarlılığını ve iyileştirilmesini, müşteri memnuniyetinin artmasını, ürün veya hizmetleriniz için iyi geri dönüşler almanızı sağlar.

Geliştirilmiş operasyonel verimlilik ve rekabet gücü dolayısıyla genel giderlerin ve maliyetin azalmasını ve karlılığın artmasını sağlar.